0215 04.P0800 佛说群牛譬经(1卷)〖西晋 法炬译〗

大正藏第 04 册 No. 0215 群牛譬经

 No. 215

 佛说群牛譬经

 西晋沙门法炬译

 闻如是:

 一时婆伽婆在舍卫城祇树给孤独园。

 尔时,世尊告诸比丘:“譬如群牛,志性调良,所至到处,择软草食、饮清凉水。时有一驴,便作是念:‘此诸群牛,志性调良,所至到处,择软草食、饮清凉水。我今亦可效彼,择软草食,饮清凉水。’时彼驴入群牛中,前脚跑土,触娆彼群牛,亦效群牛鸣吼,然不能改其声:‘我亦是牛。我亦是牛。’然彼群牛,以角抵杀,而舍之去,此亦如是。

 “若有一比丘,不精进、修恶法;非沙门,言是沙门;不修梵行,言修梵行;亦不多闻;邪见、威仪不具足;行步来往、屈申俯仰,不解着衣持钵;不能延得衣被、食饮、床卧具、病瘦医药。彼若见比丘精进修善法,于沙门中,成沙门行;修梵行;多闻博学,而修善法;威仪悉善,行步来往、屈申俯仰、着衣持钵,不失礼节;得衣被、饮食、床卧具、病瘦医药。时恶行比丘便作是念:‘此众多比丘精进、修善法,于沙门成沙门行、于梵行成梵行,威仪具足,行步来往、屈申俯仰、着衣持钵,皆悉备具;是得衣被、饮食、床卧具、病瘦医药,皆已备具。我今可入彼众中,我亦当得衣被、饮食、床卧具、病瘦医药。’

 “时恶比丘——修恶法;无沙门行,言是沙门;无梵行,言修梵行;少闻、有诸恶见——便入彼众多精进比丘所,欲效彼威仪礼节——行步来往、屈申俯仰、着衣持钵——如彼微妙比丘精进、修善法,行步来往、屈申俯仰、着衣持钵,便作是言:‘我是沙门。我是沙门。’时微妙比丘皆悉证知,此比丘不精进,言精进;非沙门,言是沙门;不修梵行,言修梵行;不多闻、有诸邪见。时诸微妙比丘便摈出界外:‘汝速出去,莫住我众。’譬如彼群牛,志性调良,驱出彼驴。

 “是故,诸比丘!非沙门行、非婆罗门行,当舍离之;诸沙门善行、及婆罗门善行,当善讽诵持。如是,诸比丘!当作是学。”

 尔时,诸比丘闻佛所说,欢喜奉行。

 佛说群牛譬经