0107 02.P0502 佛说不自守意经(1卷)〖吴 支谦译〗

大正藏第 02 册 No. 0107 佛说不自守意经

  No. 107 [No. 99(277)]

  佛说不自守意经

  吴月支优婆塞支谦译

  闻如是:

  一时,佛在舍卫国祇树给孤独园,佛告诸比丘,比丘应:“唯然。”佛言:“听说自守亦不自守。”比丘便叉手从佛听。

  佛告比丘:“几因缘不自守?若眼根不闭守,若眼堕色识意便泆,已意泆便更苦,已更苦便不得定意,已不得定意便不知至诚,如有已不知便不见如有,已不知已不见如有,便不舍结亦不度疑,已不舍结不度疑,便属他因缘,异知已异知,便苦不安隐。如是说,耳亦尔、鼻亦尔、口亦尔、身亦尔、意亦尔,如是行名为不自守。”

  佛复告比丘:“几因缘自守?若眼根自守,止眼识不堕色意便不泆,已意不泆便更乐,已更乐便得定意,已得定意便谛,如有知谛如有见,已谛如知谛如见,便舍结亦度疑,便不信不至诚,便慧智,便意乐安隐,六根亦如是说,如是名为自守。所说自守不自守如是。”

  佛说如是。皆欢喜受。

  佛说不自守意经