0092 01.P0916 佛说十支居士八城人经(1卷)〖后汉安世高译〗

大正藏第 01 册 No. 0092 十支居士八城人经

 No. 92 [No. 26(217)]

 佛说十支居士八城人经

 后汉安息国三藏安世高译

 闻如是:

 一时,诸上尊比丘,在波罗梨弗都卢城鸡园中。世尊般涅槃不久,于是十支居士八城人多有财物,诣波罗梨弗都卢治生,于是十支居士八城人持钱财物尽买,尽买已极欢喜,得盈利极大欢喜意、极悦豫。出波罗梨弗都卢城已至鸡园中,到已礼诸上尊比丘足,却坐一面。彼十支居士八城人却坐一面,时诸上尊比丘为说法劝进、等劝进,教授、等教授,以无量方便为说法劝进至等教授,等令欢喜已默然住。于是彼十支居士及八城人,闻诸上尊比丘所说法劝进至等欢喜已,白诸上尊比丘曰:“此诸上尊!今尊者阿难在何所住?我今欲见。”

 “此居士!彼尊者阿难,在毗舍离猕猴水岸上,欲见者当往见之。”于是十支居士八城人,从坐起,礼诸上尊比丘足,绕诸上尊已,离诸上尊,还至彼尊者阿难所。到已,礼尊者阿难足已,却坐一面。彼十支居士八城人却住一面已,白尊者阿难曰:“此阿难!我欲有所问,听我所问。”

 “当问。居士!”闻已知之。

 “此尊者阿难!彼世尊有智有见,如来、无所著、等正觉,以眼见第一义说一法,圣弟子所住,于有余处有漏尽意解脱不?”

 “此居士!彼世尊有智有见,如来、无所著、等正觉,以眼见第一义说一法,圣弟子所住,有余处有漏尽意解脱。”

 “云何,尊者阿难!彼如来、无所著、等正觉,眼见第一义说一法,圣弟子所住,有余处有漏尽意解脱?”

 “此居士!圣弟子所闻,于淫解脱至住四禅正受住,彼依入法法相观行止,彼依入法法相观行止住,可有是处;彼所住得有漏尽,不住彼处得有漏尽;彼自乐法、彼自爱法、彼自习法、彼自敬法,得欢喜,五下结尽得化生,彼般涅槃成阿那含,不还此世间。是为,居士!彼世尊有智有见,如来、无所著、等正觉,眼见第一义说一法,圣弟子所住,有余处有漏尽意解脱。复次,居士!圣弟子所闻,意与慈俱满一方已正受住,如是二三四上下一切诸方,意与慈俱,无怨无二无恚,极广极大无量极分别,满诸方已正受住,如是意与悲喜护俱满一切诸方已正受住,彼依入法法相观行止,彼依入法法相观行止住,可有是处,住彼已得有漏尽;不住彼处得有漏尽,若彼以法乐、以法爱,习行法敬法,得欢喜法,五下结尽得化生,于彼处般涅槃成阿那含,不还此世间。是为,居士!彼世尊有智有见,如来、无所著、等正觉,眼见第一义、说第一法,圣弟子所住,有余处有漏尽意解脱。复次,居士!圣弟子所闻,度一切色相,至有想无想处正受住,彼依入法法相观行止,至有漏尽意解脱。”

 于是十支居士八城人,白尊者阿难曰:“甚奇!尊者阿难!我等问尊者阿难一甘露门,而为说十二甘露门。甚多!尊者阿难!于此十二甘露门,依各各甘露门,当安隐自御之。犹若,尊者阿难!离城村不远有重阁,若重阁房边有十二门,或有人入中少有所为,或有人生无有义、不饶益、不安隐、不快乐,或有以火烧重阁,此尊者阿难!彼人于十二门,随彼意安隐出。如是,甚奇!尊者阿难!我等问尊者阿难一甘露门,而为说十二甘露门。此尊者阿难!为甚多,当于十二甘露门,依各各甘露门各各当出之。此尊者阿难!彼诸婆罗门与恶法俱?施与师物;况当我等今于大师,当不以财施之?”于是十支居士八城人,于其夜馔具净妙饮食。于其夜馔具净妙饮食已,随时敷座。敷座已,请鸡园中比丘僧、毗舍离比丘僧皆悉聚之。鸡园中诸比丘僧、毗舍离诸比丘僧皆悉聚已,以净妙饮食手自授与。以净妙饮食手授与已,知食讫,收摄钵器,行澡水,以五百种物买房,施与尊者阿难以为私有。彼尊者阿难施与招提僧。

 阿难如是说。十支居士八城人闻尊者阿难所说,欢喜而乐。

 佛说十支居士八城人经