0091 01.P0915 佛说婆罗门子命终爱念不离经(1卷)〖后汉安世高译〗

大正藏第 01 册 No. 0091 婆罗门子命终爱念不离经

 No. 91 [No. 26(216), No. 119(13.5)]

 佛说婆罗门子命终爱念不离经

 后汉安息沙门安世高译

 闻如是:

 一时,婆伽婆在舍卫城祇树给孤独园。彼时有异婆罗门,有一子命终爱念不离。彼命终亦不能食,亦不能饮,亦不着衣亦不涂香,但至冢间而啼泣,彼啼泣忆念在抱上。于是彼婆罗门彷徉而行至世尊所,到已共世尊面相慰劳。面相慰劳已,彼婆罗门却坐一面已。世尊告曰:“何以故?汝婆罗门诸根不常定?”

 “此瞿昙!我意根云何意根当定?我有一子而命终,爱念不离。彼命终,我不能食、不能饮、不着衣、不涂香,我但在家啼泣,啼泣时忆念在抱上。”

 “如是如是。婆罗门!此婆罗门!爱生已则有忧戚苦不乐。”

 “云何,瞿昙!岂当尔?爱生已,当有忧戚苦不乐耶?此瞿昙!爱生已,当有欢喜爱念。”再三,世尊告彼婆罗门曰:“如是如是。婆罗门!此婆罗门!爱生已,则有忧戚啼泣不乐。”再三,彼婆罗门白世尊曰:“云何,瞿昙!岂当尔?爱生已,有忧戚不乐耶?此瞿昙!爱生已,但有欢喜爱念。”于是彼婆罗门闻世尊所说,亦不乐、不说非。不乐、不然可已,从坐起便还。彼时祇桓门外有诸戏人共戏,彼婆罗门遥见祇桓门外有诸戏人共戏,见已作是念:“世间聪明者此是最胜,我宁可所可共沙门瞿昙论者,尽当向彼戏人说之。”于是彼婆罗门便至彼诸戏人所,到已所可共世尊论者,尽向彼戏人说之。如是说已,彼诸戏人报彼婆罗门曰:“此婆罗门!岂当尔?爱生已,则有忧戚苦不乐耶?此婆罗门!爱生已,当有欢喜爱念。”于是彼婆罗门作是念:“此诸戏人语与我等。”回头已即便去。

 彼所论则广闻,次第彻王宫。王波斯匿闻之,沙门瞿昙作是言:“爱生已则有忧戚苦不乐。”王波斯匿闻已,告末利夫人曰:“此末利!我闻沙门瞿昙作是言:‘爱生已,则有忧戚苦不乐。’”

 “如是如是。大王!爱生已,则有苦忧戚不乐。”

 “此末利!我闻汝师言,弟子亦尔。汝末利!彼沙门瞿昙是汝师,而今汝作是言:‘爱生已,则有忧戚苦不乐。’”

 “此大王!闻我所说不信者,便可自往、若遣使。”

 于是王波斯匿告那梨鸯伽婆罗门曰:“汝那梨鸯伽!往彼沙门瞿昙所。到已以我言问讯沙门瞿昙,无量问讯,安隐轻举有力不?作如是言:‘此瞿昙!王波斯匿无量问讯,安隐轻举有力不?实沙门瞿昙!作是言:“爱生已,则有忧戚苦不乐耶?”’此那梨鸯伽!若彼沙门瞿昙作是说,汝当善受持诵习之。何以故?彼不虚说。”

 彼那梨鸯伽婆罗门速受王波斯匿教已,至世尊所,到已共世尊面相慰劳,面相慰劳已,却坐一面。彼那梨鸯伽婆罗门却坐一面已,白世尊曰:“此瞿昙!波斯匿王无量问讯,安隐轻举有力不?实沙门瞿昙作是言:‘爱生已,则有忧戚苦不乐耶?’”

 “此那梨鸯伽!我还问汝,随所有力当还报之。于那梨鸯伽意云何?或有人母命终,彼母命终意狂乱,裸形不着衣随彼游行,作如是言:‘我不见母、我不见母。’此婆罗门当知之,爱生已则有忧戚苦不乐。如是父兄姊妹若妇命终,彼妇命终已则意狂乱,裸形不着衣随彼游行,作是言:‘我不见父及妇。’此婆罗门!当知此爱生已则有忧戚苦不乐。此婆罗门!昔有一人妇还归家,彼亲属欲夺与他人,彼妇人闻之,亲属欲持我与他人。彼妇人闻已速便走还。还至己夫所,到已语彼夫曰:‘君当知,我亲属欲持我与他人。君所应为者今当为之。’于是彼人作极利刀,持彼妇人手还入屋中,作如是言:‘当共同去,当共同去。’断彼女人命亦自断命。此婆罗门!当知此爱生已,则有忧戚苦不乐。”

 于是那梨鸯伽婆罗门闻世尊所说,善受持诵习已,从坐起,绕世尊已离世尊,还至王波斯匿所。到已白王波斯匿曰:“实尔,大王!彼沙门瞿昙作是说:‘爱生已,则有忧戚苦不乐。’”于是王波斯匿告末利夫人曰:“实尔,末利!彼沙门瞿昙作是说:‘爱生已,则有忧戚苦不乐。’”“是故,大王!我还问王,随所有力当报之。于大王意云何?爱鞞留罗大将不?”

 “此末利!我爱彼鞞留罗大将。”

 “此大王!彼鞞留罗大将,是败坏、是变异,生苦忧戚不乐不?”

 “此末利!鞞留罗大将,有败坏变异,则有忧戚苦不乐。”

 “此大王!当以此知之,爱生已则有忧戚苦不乐。于大王意云何?爱贤首大将,爱一奔陀利大象,爱婆夷提女,爱婆沙刹谛隶(夫人),爱迦尸人民不?”

 “此末利!爱迦尸拘萨罗人民。”

 “此大王!迦尸拘萨罗人民,亦是败坏有变异,生苦忧戚不乐不?”“此末利!诸五淫欲自娱乐者,皆因迦尸拘萨罗人民。此末利!迦尸人民败坏变异者,我命不全,况当不生苦忧戚不乐?”

 “此大王!当知此爱生已,则有苦忧戚不乐。于大王意云何?今宁愍妾不?”

 “此末利!我亦愍汝。”

 “此大王!妾亦有败坏、有变异,宁可不生苦忧戚不乐耶?”

 “汝末利!败坏有变异,我亦当生忧戚苦不乐。”

 “此大王!以此当知之,爱生已则有忧戚苦不乐。”

 “此末利!从今日始,彼沙门瞿昙!因此事当为我师,我为弟子。此末利!我今归彼世尊、法及比丘僧,我于彼世尊持优婆塞,从今日始离于杀,今自归佛。”如是说,王波斯匿遥闻世尊所说,欢喜而乐。

 佛说婆罗门子命终爱念不离经