0065 01.P0863 佛说伏淫经(1卷)〖西晋 法炬译〗

大正藏第 01 册 No. 0065 伏淫经

 No. 65 [No. 26(126)]

 佛说伏淫经

 西晋沙门法炬译

 闻如是:

 一时,婆加婆在舍卫城祇树给孤独园。彼时,居士阿那邠祁至世尊所,到已礼世尊足,却住一面。阿那邠祁居士却住一面已,白世尊曰:“唯,世尊!世间有几伏淫而可知者?”

 “汝居士!世间有十伏淫。云何为十?此居士,或一伏淫,非法行淫干彼,非法求淫干(无所方便为苦)已,亦不自安身,亦不安父母及妻子、客使奴婢、沙门婆罗门,不有益事,为善得善得生天上。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士,或一伏淫,非法求淫干彼,非法求淫干已,自安身、父母妻子、客使奴婢,而不施沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,非法求干彼,非法求干已,自安隐身、父母妻子、客使奴婢,能施沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求财,彼如法求财已,不自安乐身,不为父母、不为妻子、不为奴婢,亦不施沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士,是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求财,彼如法求财已,而自安乐身,及父母妻子奴婢,不施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求财,彼如法求财已,而自安乐身,及父母妻子奴婢,施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求财不干彼,如法求财不干已,亦不自安乐身,亦不为父母妻子奴婢,亦不施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求财不干彼,如法求财不干已,自得安乐身及父母妻子奴婢,不施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求财不干彼,如法求财不干已,自得安乐身,及父母妻子奴婢,施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。彼得钱财,于中染着、极染着,不见祸变,亦不知弃,而贪食之。如是,居士!是一伏淫。

 “复次,居士!或一伏淫,如法求钱财不干彼,如法求钱财不干已,自得安隐身,及父母妻子奴婢,施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。彼得钱财,亦不染亦不着,亦不于中乐,亦不于中住,亦知是祸变,亦能弃舍而食之。如是,居士!是一伏淫。

 “此居士!彼或一伏淫,非法求钱财干彼,非法求钱财干已,亦不自安隐身,亦不安隐父母、妻子奴婢,亦不施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。是为,居士!如是伏淫。伏淫我说此弊恶。

 “此居士!或一伏淫,非法求钱财干彼,非法求钱财干已,自安隐身,及父母妻子奴婢,不施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。此居士!此伏淫此,伏淫此小胜小胜。

 “此居士!彼或一伏淫,如法求钱财不干彼,如法求钱财不干已,自得安乐身,及父母妻子奴婢,施与沙门婆罗门,为善得善身生善处。彼得钱财,不染不着、不持不乐,知是祸变、弃舍离而食之。如是。居士!食淫最胜最妙、最上最好、无上胜。犹若,居士!有牛乳,因乳有酪,因酪有醍醐,因醍醐有酥,因酥有酪酥,此是最胜最妙无上说。如是,居士!此诸伏淫如是伏淫,最胜最妙、极妙最上、无上无上。说颂偈曰:

 “非法聚钱财, 如法如法施;
 不施不食之, 亦不施为福,
 二俱为悭浊, 恶行食此淫。
 如法求钱财, 欲以施为福,
 亦施及食之, 亦能作福德,
 二俱不悭浊, 皆有此伏淫。
 有能行智慧, 伏淫随所行,
 知变有知足, 知足而食之。
 有能行智慧, 最妙能伏淫。”

 佛如是说,居士阿那邠祁闻世尊所说,欢喜而乐。

 佛说伏淫经