0059 01.P0855 佛说诸法本经(1卷)〖吴 支谦译〗

大正藏第 01 册 No. 0059 诸法本经

  No. 59 [No. 26(113)]

  佛说诸法本经(出《中阿含》别翻)

  吴月支国居士支谦译

  闻如是:

  一时,佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘:“听吾说诸法本。”对曰:“唯然。”

  世尊曰:“若有外道异学有来问者:‘何谓法本?’当答言:‘欲为诸法本。何谓习?更为习。何谓同趣?痛为同趣。何谓致有?念为致有。何谓明道?思惟为明道。何谓第一?三昧为第一。何谓最上?智慧为最上。何谓牢固?解脱为牢固。何谓毕竟?泥洹为毕竟。’

  “如是,诸比丘!欲为诸法本,更为诸法习,痛为诸法同趣,念为诸法致有,思惟为诸法明道,三昧为诸法第一,智慧为诸法最上,解脱为诸法牢固,泥洹为诸法毕竟。

  “诸比丘!当学是,常当有去家之想念,非常想念,非常苦想念,苦非身想念,秽食想念,不净想念,死亡想念,一切世间无乐想念,知世间邪正想念,别世间有无想念。世间所习所取欢乐变失及其归趣,当如事以正见知之。诸比丘!念是为断爱弃欲,入正慧得苦际。”佛说经已,皆欢喜奉行。

  佛说诸法本经